Retningslinier for brug af lokale

 

Bestyrelsens retningslinier for anvendelse af foreningens lokaler.

Nedenstående retningslinier er gældende fra den 14. marts 2016 til og med august 2016, hvor de af bestyrelsen skal fastsættes på ny.

 1. Foreningen har af Stevns Kommune, efter ansøgning, fået stillet følgende lokaler til rådighed:
  1.  Strøby Hallen, Lille sal
 1. Foreningens medlemmer kan efteraftale med formanden/forretningsudvalget benytte lokalerne på følgende datoer og tidsrum:
  1. Søndage fra kl. 11 – 16 , hvor der ikke er annonceret instruktørtræning, enetimer for medlemmer, workshops eller åbne arrangementer. Og med det forbehold at Strøby Hallen selv ønsker at disponere over lokalerne
 1. Medlemmer, der er uddannet instruktører under DGI/ samt medlemmer der ønsker enetimer, kan efter aftale med formanden/forretningsudvalget benytte lokalerne fra enten 11-14, eller fra 13 – 16.
 1. Bestyrelsen annoncerer offentligt efter deltagere til åbne arrangementer med tilmelding og mod betaling, hvor der vil være både fri dans og dans under instruktion.

Foreningens medlemmer kan, i det omfang der er tilmeldt et tilstrækkeligt antal betalende deltagere til at dække arrangementets omkostninger, efter tilmelding deltage i de åbne arrangementer uden betaling. Evt. underskud ved et åbent arrangement dækkes pro rata af de deltagende medlemmer. Evt. medlemsbetaling skal være kendt for deltagerne ved

tilmeldingen.

 1. Det er medlemmernes eget ansvar, at de regler, som Stevns Kommune har angivet for lokalernes anvendelse overholdes i deres helhed. Medlemmerne har en kollektiv forpligtelse til at påse overholdelsen, også ved åbne arrangementer med offentlig deltagelse.
 2. Det er bestyrelsens ansvar, at alle offentlige regler ved åbne arrangementer overholdes, herunder regler for betaling af Koda-afgifter mv.
 3. Eventuelle udestående spørgsmål vedrørende retningslinierne for lokalernes anvendelse afgøres af forretningsudvalget, supsidiært bestyrelsen.

Strøby Egede den __3__/4___ 2016

__Johnni Bahnsen__________________________________

f/Bestyrelsen

Formand, Strøby Egede Danseforening