Bestyrelsen

Generalforsamling 27 januar  2019

Danseforeningen generalforsamling referat 20

 

Formand Johnni,                  På valg igen i 2020 tlf. 20291510 Email: sejl@sejlerskole.dk
Næstformand Mia                 På valg igen i 2021 tlf. 23 64 37 95
Kasserer Keld                         På valg igen i 2021 tlf. 40412044
Best. medlem Anne             På valg igen i 2020  (Bestyrelsens sekretær) tlf. 23456787
Best. medlem Helen            På valg igen i 2021 tlf. 40412044
Best. supp. Leif og Pia         På valg igen i 2020 tlf. 30542631, 23 63 50 03
Revisor Carsten                      På valg igen i 2020 tlf. 50 70 75 03
Revisorsuppl. Bjarne           På valg igen i 2020 tlf. 25 40 32 20