Bestyrelsen

Referat af generalforsamling 21 januar

Danseforeningen generalforsamling referat 2018

 

Formand Johnni,                   På valg igen i 2020 tlf. 20291510 Email: sejl@sejlerskole.dk
Næstformand Mia                  På valg igen i 2019 tlf. 23 64 37 95 Email: hairdesign.mia@mail.dk
Kasserer Henriette                 På valg igen i 2020 tlf. 41 42 53 72
Best. medlem Leif                 På valg igen i 2019  (Bestyrelsens sekretær) tlf. 30 97 53 72
Best. medlem Anne              På valg igen i 2020 tlf. 23 45 67 87
Best. supp. Ole og Pia          På valg igen i 2019 tlf. 29 17 58 70, 23 63 50 03
Revisor Carsten                      På valg igen i 2019 tlf. 50 70 75 03
Revisorsuppl. Bjarne           På valg igen i 2019 tlf. 25 40 32 20